Inštruktori

Ing. Tomáš Fülöp – Hlavný inštruktor a Prezident GENKIKAN Bratislava

Tomáš Fülöp sa venuje bojovým umeniam od svojich 15 rokov, keď začal navštevovať tréningy bojových umení v rodnom meste (v Nových Zámkoch). Po založení akadémie GENKIKAN Tomášom Bilišičom v roku 2002 sa stal jeho žiakom a navštevuje jeho akadémiu až dodnes.

Od roku 2002 až dodnes sa venoval štúdiu Aikida, Boxu, Wing Chun, Sambo, tradičným štýlom Ju-jitsu, neskôr sa začal hlbšie venovať Brazílskemu Jiu-jitsu a Grapplingu, pričom sa zúčastnil na mnohých národných aj medzinárodných seminároch.

V roku 2006 založil bratislavskú pobočku GENKIKAN Bratislava, kde pôsobí ako hlavný inštruktor dodnes.

V súčasnosti sa intenzívne venuje brazílskemu Jiu Jitsu a Grapplingu, ako aj jeho výuke v akadémii GENKIKAN Bratislava.